Καλώς ήρθατε στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Καλυμνίων

Posts on National Geographic and Lonely Planet about climbing on Kalymnos

National Geographic

“How sport climbing is helping to revitalize a Greek island”

Kalymnos, once famed for its sea sponge fishermen, now draws adventurers to its mountains.

BY MARIA ATMATZIDOU

American Edition

https://www.nationalgeographic.com/adventure/article/how-sport-climbing-is-helping-to-revitalize-a-greek-island         

UK Edition

https://www.nationalgeographic.co.uk/adventure/2021/07/how-sport-climbing-is-helping-to-revitalise-a-greek-island

 

French Edition

https://www.nationalgeographic.fr/voyage/2021/07/grece-escalade-avec-vue-a-kalymnos

Spanish Edition

https://www.nationalgeographic.es/viaje-y-aventuras/2021/07/la-escalada-deportiva-esta-ayudando-a-revitalizar-esta-isla-griega

 Lonely Planet

“One – of – a – kind adventures in Greece”

The mountainous terrain on the island of Kalymnos makes for incredible rock climbing, with more than 3000 established climb routes…..

BY VANGELIS KORONAKIS

 https://www.lonelyplanet.com/articles/one-of-a-kind-adventures-in-greece

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

11

KALYMNOS CLIMBING FESTIVAL CANCELLATION

KALYMNOS CLIMBING FESTIVAL
After careful consultation regarding the interest of public health and safety, the Municipal Tourism Committee of Kalymnos has unanimously decided to cancel the "Kalymnos Climbing Festival 2020".

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Μετά από προσεκτική διαβούλευση σχετικά με το ενδιαφέρον της δημόσιας υγείας και ασφάλειας η Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καλυμνίων αποφάσισε ομόφωνα την ακύρωση διεξαγωγής του Αναρριχητικού Φεστιβάλ Καλύμνου 2020».

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

11

Contact

Municipality Tourist Office

Municipality of Kalymnos

Pothia, Kalymnos PC 85200

Dodecanese, Greece

email: mto@kalymnos.gr

phone: +30 22430 29299

Cookies and E-Privacy